Objednávka

Služby pre verejnosť

V prípade, že máte záujem o vyhľadanie archívneho dokumentu a vystavenie výpisu, odpisu, potvrdenia alebo kópie z takéhoto dokumentu, navštívte sekciu Životné udalosti. Ide najmä o súdne dokumenty (dedičské spisy, pozemnoknižné spisy…), vysvedčenia, doklady o zamestnaní alebo stavebné dokumenty (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, projektové dokumentácie).

Predarchívna starostlivosť

Pôvodcovia registratúry sú rozdelení do troch kategórií podľa toho, či sa ich týka povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a/alebo registratúrny plán.

· Aktivity ·

Výstavy a podujatia

..
..

Kontrolná činnosťSlužby Spolupráca· Aktuality ·

STRÁNKOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ 

pondelok až štvrtok 8.00 hod. – 15.00 hod

· Novinky ·

Evidencia pečatí a pečatidiel

Webová aplikácia verejne prístupná na internete umožňuje prezeranie vybraných informácií o vlastníkoch pečatí a pečatidiel. Dostupné na: http://ives.minv.sk/epap

· Náš tým ·

meno

činnosť

meno

činnosť

meno

činnosť

meno

činnosť

· Nájdete nás ·

e-mail: archiv.bb.zv@minv.sk           telefón: 045/540 21 33