Kontrolná činnosť

Štátny odborný dozor

Pracovisko Archív Zvolen vykonáva Štátny odborný dozor na úseku správy registratúry v okresoch Zvolen, Detva, Krupina. Aktuálny plán kontrol môžete nájsť na tomto odkaze.

územná pôsobnosť Štátneho archívu v Banskej Bystrici