MEDZINÁRODNÝ DEŇ ARCHÍVOV

 📜

Každoročne si ho pripomíname 9. júna. Patrí síce k menej známym sviatkom v očiach verejnosti, je však dôležitým dňom pre archivársku komunitu. Vedeli ste, že do pôsobnosti rezortu vnútra patrí aj sieť štátnych archívov?

🧐 Najväčšia a najdôležitejšia časť archívneho dedičstva Slovenskej republiky je uložená práve v štátnych archívoch, ktoré spravujú archívne dokumenty, pričom najstaršie pochádzajú už zo začiatku 12. storočia.

Archívne dokumenty nie sú len odrazom našej minulosti a pamäte národa, plnia nezastupiteľnú úlohu v živote občanov pri riešení ich životných situácií. Predstavujú východisko zachovania informačnej kontinuity rozhodovacích procesov vo verejnom sektore. Ich postavenie je nezastupiteľné v rámci štátnej správy, samosprávy, kultúry a vedy; tvoria integrálnu súčasť informačných štruktúr a zdrojov spoločnosti.

Dnes je tiež príležitosť poďakovať všetkým archivárom a archivárkam za ich dôležitú a nenahraditeľnú prácu.
❤️ ĎAKUJEME ❤️ Zobraziť menej